Változz a jövődért, változz a kerületért! – Üzeni Budafok-Tétény klímastratégiája

by nora.farmosi

Budafok-Tétény projektjének kapcsán elsődlegesen a gyermekekre, a tanulókra összpontosítanak, hiszen egyrészt az ő szükségletük kielégítése forog kockán, másrészt náluk evidenciaként kell jelentkezzen a környezettudatosság.

Az éghajlatváltozás és annak környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai mára a Föld minden régiójában érezhetőek. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület hatodik értékelő jelentése szerint, ha nem változtatunk és az üvegházhatású gázok kibocsátását nem csökkentjük jelentősen, a globális felmelegedés 20-30 éven belül olyan mértéket ölthet, amely során a hőmérsékelt egyre gyakrabban lépheti át az ökoszisztémára és az emberre vonatkozó kritikus küszöbértéket Európában. A hőmérséklet mellett az időjárás teljes egészét is érinti a változás, amely szélsőséges állapotokat, extrém helyzeteket idéz majd elő az egész Földön.

A negatív folyamatok mérsékléséért az egyéni felelősségvállalás éppolyan fontos, mint a közösségek, a gazdasági szereplők, vagy a politika szerepe, így kulcsfontosságú, miként gondolkodunk és milyen ismeretekkel rendelkezünk a klímaváltozást illetően, illetve hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz. Ebből adódóan a környezeti nevelés, a tájékoztatás és a szemléletformálás szerepe is egyre nagyobb.  Szerencsére ma már számos formában, illetve csatornán keresztül rendelkezésre állnak a témát érintő információk, programok, szakértői és pedagógusi szolgáltatások minden korosztály számára.

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00018 azonosító számú „Változz a jövődért, változz a kerületért” elnevezésű pályázat keretében több tevékenységgel is segíti a lakossági szemléletformálást, melyek között szerepel ismeretterjesztést célzó, klímatudatosságot erősítő online kvízek és tájékoztatók készítése is.

A projekt célja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve ebbe nem csak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését, hanem egyben a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégia kidolgozása révén bővül a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának gyakorisága.

A projekt célja a környezettudatos gondolkodásmód átadása, mely a társadalmi szerepvállalás, a felelősségteljes tudatos magatartásminták által a környezeti folyamatok egyensúlyának helyreállításához, a kockázatok kezeléséhez, megelőzéséhez, az erőforrások hatékony felhasználásához járulhat hozzá. Ez a célkitűzés Budafok-Tétény projektjének kapcsán elsődlegesen a gyermekekre, tanulókra összpontosít, hiszen egyrészt az ő szükségletük kielégítése forog kockán, másrészt náluk evidenciaként kell jelentkezzen a környezettudatosság. Rajtuk keresztül azonban a családjuk körében, általánosságban pedig a teljes lakosságnál szeretnénk elérni a klíma- és környezettudatos magatartás elterjedését. Összesen 2800 fő aktív elérését és 4000 lakos passzív bevonását céloztuk meg a szemléletformálás eredményeként.

Kulcsfontosságú a példamutatás, a megfelelő tájékoztatás, a polgárok helyes informálása személyes részvétel és interaktív programok által. Az elméleti és gyakorlati hiányosságokból adódóan a célcsoportok tagjaiban erősíteni kell a hulladékcsökkentésre való törekvést. A programok során az érintettek ugyancsak megismerkednek a különböző energiaforrásokkal (víz, gáz, villany) való takarékos bánásmód és alternatív energiaforrások lehetőségeivel. Egyszerű, mindenki által megérthető és alkalmazható praktikák bemutatásával energiatudatosságot, ösztönzést kívánunk megvalósítani. Fogyasztási szokásaink révén is jelentős hatással vagyunk környezetünkre, ennek megfelelően a környezettudatos fogyasztói és vásárlási szokásokkal, környezetbarát termékekkel is megismerkedhet a lakosság a projekt során.

További kiemelt cél az alternatív közlekedési módok (kerékpár, tömegközlekedés) előnyeinek bemutatása, mindennapi használatuk tudatosítása.

A projekt keretén belül megvalósított tevékenységek:

  • Helyi klímastratégiai pályázat kidolgozása helyi önkormányzatok részére: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület klímastratégiája 2020-2030 között
  • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása (5 alkalom 800 aktív eléréssel, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó Családi Zöld nap megszervezése, játékos foglalkozások, előadásokkal); (Tudatos Budafok nevű figyelemfelhívó akciók 4 alkalommal: helyi társadalmi szereplők klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek felmérése, kerekasztal- beszélgetések és a klímastratégia népszerűsítése 2800 fő passzív elérése)
  • Helyi szereplők szemléletformálása. Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása az érintett intézmények dolgozói számára (óvónői klímatudatosság ismertető workshop 2 alkalom (50fő/alkalom) a környezettudatos nevelés érdekében)
  • Gyakorlatorientált ismereteket átadató, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása („Színezd zöldre az életed” nevű tanulmányi verseny, 600 diák aktív bevonása)
  • Projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak gondozása
  • Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára (10 alkalom összesen 1000 gyermek aktív elérése óvódásoknak)
KLÍMAISMERETEK JÁTÉKOSAN

A rövid kérdéssorok, tájékoztatók kitöltésével nem csak a klímaváltozással kapcsolatos ismereteinket bővíthetjük, de gyermekek és felnőttek számára is egyaránt szórakoztató időtöltés lehet. Ha szeretne játékosan informálódni pl. vízszennyezéssel, a hulladékmentességgel, az állatok alkalmazkodóképességével, vagy a növények téli védelmével kapcsolatban, látogasson el Budafok-Tétény honlapján a „Klímastratégia” aloldalra, és keresse a „Klímaismeretek játékosan” címkét! (https://budafokteteny.hu/fejlesztesek/klimastrategia).

Amennyiben releváns kérdésekre adott válaszok helyességét a kvízek elküldésével ellenőrizheti.

„Klímaismeretek játékosan”

Olvasta már?