Felszólító mód: d vagy dd?

by Szandra

Tesztünkből kiderül, hogy tudja-e a felsorolt kifejezések felszólító módjának helyes formáját. A magyar helyesírás végeláthatatlan kérdései közé tartozik, hogy egy vagy két d kell-e egy ige végére. Különösen azoknál az igéknél lehet nehéz a döntés, amelyek már eleve d-re végződnek. Mi az alábbi kifejezések helyes formái felszólító módban?

A d végű igék felszólító módjában a tárgyas ragozású egyes szám 2. személyű rövidebb alakot magánhangzó után hosszú d-vel, mássalhangzó után rövid d-vel ejtjük. Az írás azonban mindig feltünteti mind a tővégi d-t, mind a -d személyragot, így tehát két d-t írunk nemcsak az add, fedd be, szedd, szidd, tudd, védd stb. alakokban, hanem az áldd, hordd, kezdd, küldd, mondd, oldd stb. formákban is. Az igék felszólító módjában ugyanakkor a tárgyas ragozás egyes szám 2. személyû alakját kétféleképpen írhatjuk: rövidebb alakban és hosszabb formában. Pl.: írd! – írjad! tépd! – tépjed! (Vagyis a rövidebb alakban a „-ja”, „-je” személyrag „kihull”.
Tesztünkből kiderül, hogy tudja-e a rövidített alakok eredeti, teljes formáját.

Mi az alábbi kifejezések helyes formái felszólító módban?

Pótolja a „d” betűt!

A képek csak illusztrációk.

A nyelvészeti cikksorozatunk a Magyar Nyelvőr Alapítvány közreműködésével készült.

Olvasta már?