Finn-magyar nyelvrokonság: felismeri a hasonló szavainkat?

by Szandra

Mind a magyar, mind a finn nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, amire az egyik bizonyíték,
hogy számos szavunk hasonlít. Tesztelje le finn-magyar tudását! Felismeri az alapszavainkat? Tudja a magyar jelentésüket?

A finnugor nyelvcsaládban a balti-finn, volgai és permi nyelvcsaládok együttese képviseli a finn
ágat, a magyar pedig az obi-ugor manysi és hanti nyelvvel a nyelvcsalád ugor ágát alkotja. A finn és
a magyar nyelv között vannak hangtani, szótani, mondattani és jelentéstani hasonlóságok is.
Ezek közé tartozik, hogy a magyarhoz hasonlóan a finn ábécé is a latin írást használja, a finnben is
van magánhangzó-harmónia, ami során a magas hangrendű szavakhoz magas, a mély
hangrendűekhez mély végződés járul.

A névszóknak van számuk, esetük, abszolút és birtokos
ragozásuk, de hasonlóan a magyar nyelvhez, nem különböztetnek meg hímnemet és nőnemet.
Hasonlóság még, hogy a finni s úgynevezett ragasztó nyelv, ami azt jelenti, hogy a toldalékokat
minden esetben a szó végére illesztik. Megkülönböztetnek irodalmi és hétköznapi nyelvet, előbbit
a hivatalos társalgásra, utóbbit a hétköznapi beszélgetésekre használják – ami okozhat némi
problémát a nyelvtanulóknak, hiszen ők a hivatalos nyelvre oktatják, ami eltér a fiatalok által
használt, nyelvjárások és szleng keveredéséből álló finn nyelvtől.

A közös ősnyelv számos, ma használt szavunkban is megmutatkozik.

Tesztelje le finn-magyar tudását! Felismeri az alapszavainkat? Tudja a magyar jelentésüket?

A képek csak illusztrációk.

A nyelvészeti cikksorozatunk a Magyar Nyelvőr Alapítvány közreműködésével készült.

Olvasta már?