A magyar tolvajnyelv: tudja, milyen szavakat használtak egykor a bűnözők?

by Szandra

Ahogy minden társadalmi osztálynak és foglalkozási ágnak, úgy a tolvajoknak is kialakult a saját külön nyelvük, ami aztán sokat formált a köznyelven is. Tesztelje le, mennyire érti a tolvajok egykori és mai szavait! Tudja a jelentésüket?

Tudta, hogy nem csak az orvosoknak és ügyvédeknek van szakzsargona, hanem a tolvajoknak is? Bizony, mégpedig azért, hogy a „munkájuk” részleteit csak a beavatottak érthessék. Az ő nyelvük a tolvajnyelv, ami lényegében nyelvtanában – ragozásában és mondatszerkezetében – megegyezik a magyarral, de szókincsében eltér a köznyelvtől. Titkossá csakis az teszi, hogy a szavaknak egy nagyrészét a köznyelvitől eltérő jelentésben használják. A tolvajnyelv egy titkosnyelv, amit a saját védelmük érdekében hoztak létre azok, akik a törvény másik oldalán álltak. A nyelvre jellemző még az idegen eredetű szavak használata, ami szintén azt segíti, hogy csak az adott csoport érthesse, amit egymás között kommunikálnak.

“A titkosnyelv, az argót is csoportnyelv vagy különnyelv, de lényeges jellemvonása, hogy akik használják, azzal a célzattal változtatták meg az általánosan használt köznyelv szavait, kifejezéseit, hogy a be nem avatott ne értse meg, amit mondanak. Tehát a beavatottak szándékos és tudatos védelme a titkosnyelv legjellemzőbb vonása. A titkosnyelv legérdekesebb s legtanulságosabb fejlődését a bűnözés felé hajló vagy a bűnökkel hivatásszerűen foglalkozó társadalmi osztályok körében figyelhetjük meg. A tolvajok, betörők, zsebmetszők társasága természetes védelmül teremti meg s őrzi a maga titkosnyelvét” – olvashatjuk Dr. Balassa József, a Magyar Nyelvőr egykori szerkesztőjének szavait A Magyar Tolvajnyelv Szótárának bevezető tanulmányában.

Tesztelje le, mennyire érti a tolvajok egykori és mai szavait! Tudja a jelentésüket?

A képek csak illusztrációk.

A nyelvészeti cikksorozatunk a Magyar Nyelvőr Alapítvány közreműködésével készült.

Olvasta már?