Háger Erzsébet lett az Év Óvodapedagógusa!

by gaalt994

Budafok-tétényi lett az Év Óvodapedagógusa, aki az alábbi méltatásban részesült a díj átvételekor: “Gyermekek felé forduló, szeretetteljes nevelési elveivel hamar elnyeri a szülők és a gyermekek bizalmát, a hátrányos helyzetű családokkal is együttműködő, támogatja őket. Mindezek alapján Háger Erzsébet méltó az ‘Év Óvodapedagógusa’ díj odaítélésére”.

Háger Erzsébet az általános iskola elvégzése után, 1978-ban a Kossuth Zsuzsa Óvónői és Egészségügyi Szakközépiskolába jelentkezett, ahol 1982-ben óvónőként érettségizett. Ebben az évben elhelyezkedett a XXII. kerületben, a Napközi utcai óvodában. 1996-tól az óvodák részleges összevonásakor ugyanebben az óvodában óvodapedagógusi munkája mellett tagóvodavezető, majd az akkori óvodavezető nyugdíjba vonulásakor a két tagóvoda (Napközi utca, és Bartók Béla úti) vezetője lett. Az óvodák teljes összevonásakor, 2008-ban elvállalta a Bartók tagóvoda vezetését, ahol jelenleg is óvodapedagógusként és tagóvodavezetőként dolgozik.

Munkája mellett végezte tanulmányait, és 1988-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szakán okleveles óvodapedagógussá nyilvánították. Szakmai pályafutása során, alkalmazkodva az óvodai igényekhez, a társadalmi elvárásokhoz, a jogszabályi változásokhoz, folyamatosan képezte magát az óvodai élet több területét érintve. A teljesség igénye nélkül: tanulási képességek fejlesztése, hatékony, stresszmentes tanulási módszerek elsajátítása, minőségfejlesztés, kézműves technikák, néptánc módszertani képzés, fejlesztőpedagógia, roma gyerekek az óvodában, gyermekvédelem, kisgyermekek testnevelése.

Részt vett az óvodapedagógusok szakmai megújító képzésén is. 1998-ban megismerte a Tevékenységközpontú óvodai programot, amely az általa vezetett óvoda adaptált pedagógiai programja lett. Jelentős szerepe volt a tagóvodai dokumentumok kidolgozásában, javaslataival, ötleteivel támogatta és elősegítette, hogy kollégái a jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak megfelelő intézményi dokumentumokat alakítsák ki.

2004-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vezető óvodapedagógus végzettséget szerzett. 2014-ben szakvizsgázott pedagógusként élt a lehetőséggel, és az elsők között jelentkezett a pedagógusminősítésre, elkészítette portfólióját, amely megfelelt az elvárásoknak, sikeresen minősült Pedagógus II. fokozatba.

Háger Erzsébet munkáját az alábbi mondatokkal méltatták az ünnepségen:


Szakmai munkáját, amely egyben hivatása is, magas színvonalon végzi. Eredményes óvodapedagógusi munkássága során több generáció nőtt fel a keze alatt, a gyermekek és a szülők a későbbiekben is ellátogatnak szeretett óvodájukba, óvodapedagógusukhoz.

Rendszeresen fogadja a főiskolai hallgatókat, segíti a szakmai gyakorlatuk megvalósulását, partneri kapcsolatot ápol a képzőhelyekkel. Szakmai gyakorlati helyet biztosít továbbá a dajkák, valamint pedagógiai asszisztensek részére is, bevezeti őket a hivatás rejtelmeibe, szépségébe.

Munkavégzésére az alaposság, pontosság, szakmai átgondoltság, ambíció jellemző, nyitott az önképzésre.
Tervező munkájában átgondolt, tudatos, amely vezetői tevékenységében határozottsággal és innovatív szemlélettel párosul. A pedagógiai program megvalósításához hatékonyan biztosítja a feltételeket, tudatosan törekszik a tárgyi feltételek minőségi javítására, fejlesztésére.

Elérhető és megvalósítható célokat fogalmaz meg kollégái részére. A munkatársak ismerik, elfogadják és támogatják vezetői koncepcióját. Felismeri munkatársai egyéni szükségleteit, segíti fejlődésüket, időt és energiát nem kímélve alkalmazza a folyamatos visszacsatolás módszerét. Elismeri kollégái munkáját, szakmai fejlődésüket ellenőrző, értékelő munkájával biztosítja, továbbképzésüket támogatja. Tagóvodájában az óvodapedagógusok jelentős többsége jelentkezett minősítésre, amelyen sikeresen bizonyították rátermettségüket.

Kapcsolattartása a szülőkkel, a kerületi társintézményekkel partneri, a gyermekek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartja, állhatatosan képviseli.
Gyermekek felé forduló, szeretetteljes nevelési elveivel hamar elnyeri a szülők és a gyermekek bizalmát, a hátrányos helyzetű családokkal is együttműködő, támogatja őket. Mindezek alapján Háger Erzsébet méltó az „Év Óvodapedagógusa” díj odaítélésére.

Olvasta már?