Hatvanhárom óvodai csoport indulhat a kerületben, 80 százalék felett van a betöltött óvodapedagógus-állások száma

by nora.farmosi

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága (OKTB) a júniusi rendkívüli ülésén egyhangú döntéssel határozott arról, hogy a 2024/2025-ös nevelési évben hatvanhárom óvodai csoport indulhasson a XXII. kerületi Egyesített Óvodában. Ennek kapcsán felmértük a legfontosabb kerületi adottságainkat.

Szabad férőhelyek száma

A beköltözők igényeinek kiszolgálására a 2024/2025-ös nevelési év várható számított gyermeklétszámának tíz százalékát folyamatosan feltölthető szabad férőhelyként tartják számon. A kerületbe költöző, óvodaköteles korú gyermekek felvétele és elhelyezése a szabad férőhelyek függvényében folyamatos.

Foglalkoztatottság

A 128 engedélyezett óvodapedagógus-álláshelyből 105 pozíciót töltenek be, vagyis jelenleg 82%-os az óvodai foglalkoztatottság Budafok-Tétényben.

Augusztustól további hat főt veszünk fel, folyamatos tárgyalásban vagyunk velükde jelenleg is hirdetjük az üres óvodapedagógus-álláshelyeket, őszintén remélem, ez a szám nőni fog a nyár folyamán” – fogalmazott Orbán Judit, az Egyesített Óvoda igazgatója. Huszonkét pedagógiai asszisztens dolgozik: huszonegy az OKTB nyári ülésén meghatározott csoportszám alapján, további egy pedig az önkormányzat által finanszírozott álláshelyen. A GYES-en lévő óvodapedagógusok álláshelyére – határozott idejű szerződéssel – pedagógiai asszisztenseket alkalmaznak, jelenleg hét főt. Kilenc utazó gyógypedagógus tevékenykedik, és két teljes állású óvodapszichológus. Tizenhárom nyugdíjas óvodapedagógus dolgozik státuszban, ők mentorként is tudják segíteni a közös munkát.

Két tagóvodában bővítették az elmúlt években az alapító okiratot, így az intézmények több mint harmadában lehetőség nyílik integrált csoportokat indítani az egyre növekvő számú autizmus spektrumzavarral élő gyermekek elhelyezésére.

Dolgozói juttatások

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek jogcíme évről évre bővül. Az idei évben az összeg is emelkedett. Ennek kapcsán a következő bérkiegészítések megállapítására van jelenleg is lehetőség: nem pedagógus munkakörben és nem a pedagógus életpálya illetményrendszerének hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére ágazati pótlék. A szakmai álláshelyen dolgozók részére havi 36 000 Ft, a pedagógiai asszisztensek részére havi 25 000 Ft többletjuttatás, a tagóvoda-igazgatók részére havi 25 000 Ft, illetve 36 000 Ft vezetőipótlék-emelés, gyógypedagógiai fejlesztési illetménykiegészítés (SNI pótlék), a csoportjukban egyedüli óvodapedagógusok részére havi 25 000 Ft.

Ezenfelül az éves költségvetésben több jogcímen adott keretösszeg a többletfinanszírozásra: a többletteljesítmény, innovációs fejlesztési javaslat megvalósítására, a pedagógus-életpálya fiatalok számára vonzóvá tételére, gyakornokok minősítésének ösztönzésére, minősült pedagógusok, valamint huzamosabb ideig kiemelkedő munkát végzők elismerésére, a szolgálati elismerés a 10 vagy 20 éve adott intézményben (vagy jogelődjében) dolgozó óvodapedagógusok részére. Olyan rekreációra fordítható, szabad felhasználású támogatás, mint csapatépítő kirándulások, színházlátogatás, wellnessprogramok.

Mindemellett több esetben vonzó az óvodapedagógusok számára az is, hogy a fenntartó lakhatási lehetőséget is tud biztosítani az Egyesített Óvodában alkalmazottak részére. A júniusi rendkívüli ülésén a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság további két lakhatási pályázatról döntött pozitívan.

Szakmaiság

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása mentén szükség esetén azonnali jelzéssel élnek az intézkedésre jogosult intézmények, hatóságok felé. Elsődleges cél a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, feltárása, szakmai gyermekvédelmi tanácskozások, illetve az óvodai szociális segítőkkel való együttműködés fókuszában a prevenció, óvodapszichológusok tanácsának kikérése. Jó kapcsolatot ápolnak a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központtal, a kerületi szakszolgálattal, akikkel esetmegbeszéléseket folytatnak. Bemutató foglalkozásokat tartanak, s vesznek részt hasonló szakmai napokon más intézmények szervezésében. Aktív részesei az ORFK Vigyázunk Rátok prevenciós programjának. Munkatársaik ingyenes továbbképzéseken fejlesztik folyamatosan tudásukat. Az intézményünkben megvalósuló kimagasló színvonalú integrált nevelés a Győri Gyógypedagógiai Hálózat utazó gyógypedagógusainak is felkeltette az érdeklődését, ezért a 2023/2024-es nevelési évben szakmai napot szerveztek részükre a Tündérkert Tagóvodában. A közelmúltban az utazó gyógypedagógusokkal és óvodapszichológusokkal a győri Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodájába látogattak, ahol megismerkedhettek a gyermekjóga alkalmazásának lehetőségeivel a gyógypedagógiai fejlesztéseken, valamint „saját élmény” csoportokon vettek részt mozgásfejlesztés (homloklebeny-gyakorlatok) és autizmusérzékenyítés témában. Ezt követően élénk szakmai párbeszéd alakult ki a látottak kapcsán, melynek fókuszában a sajátos nevelési igényű gyermekeket befogadó közösségek felkészítése, érzékenyítése, a kortársak segítő szerepe állt.

(Fel)újítások

A tárgyi feltételek tekintetében korszerű tálalókonyhákat működtetnek, s a környezettudatoság jegyében elektronikus dokumentumkezelést vezettek be. Büszkék rá, hogy a használt sütőolajat kollektíven gyűjtik, melynek bevételéből a tagóvodai alapítványok részesülnek. Honlapjuk központosított, akadálymentesített és naprakész.

Elismerések

90% feletti a tanfelügyeleti és minősítési eredmény, s olyan elismeréseket nyernek el, mint a Madár- és Állatbarát Tagóvoda cím. Több kollégájuk – kiemelkedő szakmai munkáját elismerve – kapott állami, fővárosi vagy kerületi kitüntetést. De a legnagyobb elismerés számukra, hogy a kicsik szeretnek hozzájuk járni, s szülőként, nagyszülőként is visszatérnek.

Forrás: budafokteteny.hu

Olvasta már?