I vagy í? Röviden vagy hosszan írjuk?

by Szandra

Tesztünkből kiderül, hogy tudja-e a szavak helyes írásmódját. A magánhangzók rövidsége, illetve hosszúsága egyes szavakban gondolkodóba ejti az embert. Válogattunk egy csokorra valót a szópárok közül, hajrá!

“Hangzásában a magyar nyelv változatos, színes. Mind magánhangzói, mind mássalhangzói – a helyes kiejtésben – tisztán artikuláltak. Magánhangzórendszere a legváltozatosabbak közé tartozik, s e változatosságot és a vele kapcsolatos színes kifejezőképességet növeli a hosszú és a rövid magánhangzók éles szembenállása. (…) Mássalhangzó-rendszerünk ugyancsak a leggazdagabbak közé tartozik. Körülbelül hasonló csak szláv nyelvekben található, de a magyarban itt is fontos szerepe van az egyszerű és a kettős (hosszú) mássalhangzók éles megkülönböztetésének. – Még a magánhangzóilleszkedés fenyegető egyhangúságát is ki tudja a nyelv használni finom árnyalatok megkülönböztetésére, a mélyhangú és a magashangú formák szembeállításával (kever ~ kavar, tompa ~ tömpe, forgatag ~ fergeteg stb.).” – írja Bárczi Géza A magyar nyelv életrajzában.
A magánhangzók rövidsége, illetve hosszúsága egyes szavakban gondolkodóba ejti az embert. Válogattunk egy csokorra valót a szópárok közül, hajrá!

Mi az alábbi kifejezések teljes formája?

A képek csak illusztrációk.

A nyelvészeti cikksorozatunk a Magyar Nyelvőr Alapítvány közreműködésével készült.

Olvasta már?