Nézze át a kertjét, parlagfű miatt kemény bírságot kaphat!

by gaalt994

A fertőzött terület nagyságától függ a büntetés mértéke, simán lehet milliós tétel is.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény vonatkozó bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Ezen felül a növényvédelemről szóló rendelet is kimondja, hogy „a földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”

Azt már az önkormányzat honlapján olvasható tájékoztató teszi hozzá, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

Bírság esetén annak kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, a büntetés alapja pedig a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. Annak függvényében ugyanis a bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

(A kiemelt kép illusztráció)

Olvasta már?