Bemutatjuk a Nádasdy Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakát

by lantai.oliver

Folytatjuk a májusban indított cikksorozatunkat, melyben bemutatjuk a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskolát. Mostani írásunkból a képzőművészeti tanszakról tájékozódhatnak.

Első cikkünkben Németh Anikóval, a művészeti iskola vezetőjével, Puskás Csaba igazgatóhelyettessel és Oláhné Rozsi Magdolna művészeti igazgatóhelyettessel folytatott beszélgetésünk alapján olvasóink betekintést nyerhettek az intézmény képzési rendszerébe, és többek között megtudhatták azt is, hogy hol milyen tanszakok működnek.

Második cikkünkben a közelgő felvételi kapcsán – szintén az iskola három vezetőjének segítségével – a jelentkezés feltételeit térképeztük fel, míg legutóbbi cikkünkben az iskolai vezetői mellett Batke Márta, a zongora tanszak vezetője és Nagy Zsolt népzene tanár a hangszeres tanszakokról adtak további tájékoztatást, különös tekintettel a saját hangszerük oktatását illetően.

A cikksorozatot záró, jelen írásunkban Filotás Viktóriával, a képzőművészeti tanszak vezetőjével készített interjút olvashatják, melyben többek között a művészeti képzésről, a tehetséggondozás jelentőségéről, a felvételiről és Vikinek a Nádasdy Alapfokú Művészeti Iskolához való kötődéséről is szó esett. A tegező formát az magyarázza, hogy Vikivel már több kerületi kulturális eseményen is találkoztunk, és korábban összetegeződtünk.

Filotás Viktória – fotó: Huszonketto.hu

Milyen művészeti ágakba nyerhetnek betekintést és kaphatnak gyakorlati ismereteket a gyerekek a képzőművészeti tanszakon?

A művészeti iskola által kínált képzőművészeti ágak a grafika, festészet, fotó, textil, kerámia és szobrászat. Ezeken a tanszakokon a diákok megtanulhatják a különböző alkotási technikákat, eszköz- és anyagismeretre tehetnek szert, továbbá elsajátíthatják az egyes műfajok elméleti alapjait is.

Milyen tanterv és tematika alapján zajlik a műhelymunka a képzőművész tanszakon?

Ahogy a többi tanszakon, a képzőművészeti szakokon is mindenkinek kötelező a heti 2×2 órás képzés, ami ebben az esetben művészettörténet, rajz- és vizuális kultúra és a szakmai tárgyak oktatását jelenti. A legalább hat, és legfeljebb tizenkettő évfolyamos alapfokú művészeti iskola feladata a művészi képességek és tehetségek fejlesztése, illetve a szakirányú továbbtanulásra való felkészítés. A képzőművészeti tanszakon nyolc pedagógus oktat, akik közös elvek alapján végzik munkájukat, azonos értékrenddel rendelkeznek, jó munkakapcsolatot alakítottak ki egymással és a diákokkal.

Vannak tematika szerinti munkák, van egyéni tehetségfejlesztés is, és saját ötletek megvalósítása. A tanórákon az országos és regionális versenyekre is folyik a felkészülés.

Folyik a munka a kézműves teremben – fotó: Huszonketto.hu

Mit jelent a művészeti iskolában a tehetségfejlesztés?

A tehetségfejlesztés, vagy tehetséggondozás iskolánk legfőbb célja, ami a művészeti oktatásban hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók megtalálják saját útjukat és céljaikat a művészetben. Ez azt jelenti, hogy az oktatók felismerik és támogatják a tanulók egyéni képességeit és érdeklődését. Ehhez szükség van differenciált pedagógiai módszerekre, amelyek alkalmazkodnak a tanulók szintjéhez és tempójához. A tehetséggondozás nem csak az órai foglalkozásokon történik, hanem különböző programokon is: versenyeken, táborokon, kiállításokon vagy előadásokon.

A művészeti iskola folyosóján kiállított kerámiák – fotó: Huszonketto.hu

Hogyan tudja segíteni a művészeti iskola a gyerekek művészi képességeinek kibontakozását?

A tanulók személyiségének fejlődésében a művészeteknek fontos szerepe van. Tanulmányaik során nem csak az alapvető készségeket sajátítják el, hanem gazdagítjuk a kifejezőképességüket. Az általunk végzett művészeti oktatás legfőbb célja az alapozás, és hogy fejlesszük a diákok tehetségét, affinitását a művészeti műfajokban, javuljon kommunikációs készségük és alaposan felkészüljenek a középiskolai tanulmányokra.

Célunk az is, hogy a diákokat bevezessük a művészetek világába, fejlesszük kreatív és kritikai gondolkodásukat, valamint problémamegoldó képességeiket. Az ilyen típusú oktatás lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy felfedezzék és kifejezzék önmagukat a művészetek különböző formáin keresztül, miközben megismerkednek azok sokféleségével.

A művészi pályára való felkészítés mellett fontosnak tartjuk a művészeti nevelést, hogy a nálunk végzett diákokból műértő és műkedvelő felnőttek legyenek.

Milyen lehetőségeik vannak a diákoknak az alkotásaik bemutatására, vagy az esetleges megmérettetésre?

Az elkészült alkotásokból minden évben kétszer, a félév és a tanév végén rendezünk kiállítást a főépület földszintjén és emeletén, így a folyosókon kiállított műveket a tanév során a gyerekek szülei, családtagjai is megtekinthetik.

Ezévben újabb, mérföldkőnek számító bemutatkozási lehetőség nyílt számunkra, ugyanis a képzőművészeti tanszak növendékei első ízben állíthatták ki munkáikat a kerület határain kívül, mégpedig a IX. kerületi Mester Galériában (erről szóló cikkünket ld. itt – a szerk.).

Növendékeink rendszeresen részt vesznek országos és regionális versenyeken. Munkánk gyümölcse ez évben is tükröződik a kiemelkedő versenyeredményekben.  A képzőművészeti tanszakon például országos versenyen is értünk el 2. és 3. helyezést, regionális versenyen pedig első helyet.

Beszéljünk kicsit a közelgő felvételiről is! A következő tanévre június harmadik hetében lehet jelentkezni. Hogyan zajlanak a felvételik a képzőművészeti tanszakra?

A felvételik fontos része a készségfelmérés. A képzőművészeti szakokon eleve azt kérjük, hogy hozzanak a diákok magukkal egy-két alkotást, rajzot vagy azokról készített fotót. A felvételi része egy szóbeli elbeszélgetés is. A felvételi napokon, azaz június 19-én és 20-án 14-től 18 óráig szeretettel várjuk a diákokat és szüleiket is az iskola Nagytétényi út 31-33. szám alatti főépületében!

Van-e lehetőség később, tehát nem alsó tagozatban becsatlakozni a képzőművészeti képzésbe?

Azt szoktuk mondani, a kicsikből lesznek a nagyok, tehát érdemes minél előbb elkezdeni. Ha valaki csak felsőben jelentkezik, van egy képességfelmérés, ami alapján magasabb osztályba is fel tudjuk venni.

Említetted a középiskolai tanulmányokra való felkészítést. Milyenek a szakirányú képzésekre a bejutási arányok?

Az éves munkában a tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a felvételi felkészítésre. Ebben a tanévben például a képzőművészeti tanszakon közel 20 tanulót készítettünk fel a művészeti iskolák, szakgimnáziumok, főiskolák felvételi eljárásában eléjük kerülő feladatokra. Már megvannak az eredmények, és 70-80%-os a bejutási arány idén is a szakos gimnáziumokba, szakközépiskolákba. Ez nem csak erre a tanévre érvényes, hanem több évre visszanyúló statisztikáink is hasonló eredményeket mutatnak.

Korábbi beszélgetéseinkből már kiderült számomra, hogy budafoki származású vagy, és általános iskolásként te is a művészeti iskola diákja voltál.

Igen, erős a kötődésem a kerülethez, mivel itt születtem, és jelenleg is itt élek. Általános iskolában a művészeti iskola növendéke voltam, itt ismerkedtem meg szakterületem, a grafika, festészet és szobrászat alapjaival, majd szobrászat szakirányba mentem továbbtanulni. A diplomám megszerzése után gimnáziumban rajztanárként dolgoztam, majd 2020-ban jelentkeztem ide, a képzőművészeti tanszakra, és azóta is itt tanítok, két éve pedig a tanszakvezetői feladatokat is ellátom.

Beszélgetésünk előtt, amikor megmutattad a kézműves termet és a raktárt, mesélted, hogy a polcokon nagy örömmel és meglepődve fedezted fel gyerekkori alkotásaidat.

Valóban meglepetés, és persze szívmelengető érzés volt ezeket a kisebb-nagyobb szobrokat újra látni, kézbevenni. Megtaláltuk egy nagyobb méretű fali dombormű összes részletetét is, aminek létrehozásában Ócsai Károly szobrászművész, egykori tanárunk növendékeként több diáktársammal együtt én is részt vettem. Most újra összeállítottuk ezt a kör alakú művet, lefotóztuk, és az így elkészített életnagyságú reprodukciót ki is függesztettük a kézműves terem bejárata melletti falfelületre.

Filotás Viktória és egykori diáktársai által készített dombormű reprodukciója – fotó: Huszonketto.hu

Tekintsék meg galériánkat, melyben további képeket láthatnak a művészeti iskola folyosóján kiállított képzőművészeti alkotásokról!

Olvasta már?