Karsay: A törvénytervezet jelenlegi formájában igazságtalan

by gaalt994

Budafok-Tétény polgármesterét kérdeztük a Böröcz László országgyűlési képviselő által benyújtott, önkormányzati lakások értékesítésre vonatkozó törvénytervezetről, aminek értelmében a bérlők 10-30%-os vételáron vásárolhatnának meg önkormányzati tulajdonú bérleményeiket. Megkeresésünk apropóját a Kovács Péter polgármester (XVI. kerület, Fidesz-KDNP) és a dr. Cser-Palkovics András (Székesfehérvár, Fidesz-KDNP) által közzétett nyílt levelek adták. Kíváncsiak voltunk, hogy Karsay Ferenc hogyan vélekedik a törvénytervezetről és az azt ért kritikákról.

Mit gondol, mi lehet a célja ennek a törvénytervezetnek?

Ez a kérdést én is feltettem, amikor múlt pénteken Böröcz képviselő úrral egyeztettünk. A képviselő úr a törvényjavaslatának szövegével válaszolt.  („A törvényjavaslattal a jogalkotó szem előtt tartja a közérdek érvényesülése körében azt, hogy a magyar állampolgárok, családok minél szélesebb körben szerezhessenek lakástulajdont. A módosítás által bevezetendő új szabályok megteremtik annak a lehetőségét, hogy azok is saját tulajdonú lakáshoz juthassanak, akiknek arra egyébként nem lenne lehetőségük, tekintettel a lakáspiacon az utóbbi években bekövetkezett rendkívüli áremelkedésre is.” – a szerk.)

Komoly aggályokat érzek a szavai mögött. Megosztja ezeket velünk?

Én is, ahogy jó pár polgármestertársam, az első pillanattól egyértelművé tettem, hogy egyáltalán nem értek egyet a benyújtott tervezettel. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a bevezetésével megvalósulna a kitűzött cél, amivel egyébként nincs problémám. Tagadhatatlan ugyanis, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodás megérett az átgondolásra. De a benyújtott törvényjavaslat nagyon sok sebből vérzik.

Pontosan milyen problémákat lát?

Talán a legszembetűnőbb, hogy jelenlegi formájában lehetőséget nyújt a spekulációra és a nagyon komoly kedvezménnyel való visszaélésre. A törvény a megvásárlást követően nem korlátozza a továbbértékesítést sem. Tehát a mélyen ár alatt megvásárolt lakást akár azonnal, nagy haszonnal tovább is adhatja a korábbi bérlő. Az ilyen laza szabályzások pedig vonzzák a csalókat, a spekulánsokat, a bűnszervezeteket, hiszen a lakók többsége a 10-30%-ot sem tudja kifizetni, és önként, vagy kényszerítve, de minimális haszonért cserébe átjátszhatják lakásaikat nekik.

Túl ezen, igazságtalannak tartom, hogy amíg az elmúlt években fiatal családok tízezrei évtizedekre adósodnak el és minden erőforrásukat saját otthonuk megteremtésére fordítják, addig mások azonnal, korlátozás nélkül lesznek a jelenleg köztulajdonban lévő ingatlanok magántulajdonosai. Ez az állítás, még úgy is igaz, ha a fiatal családok igénybe tudják venni az Európában egyedülálló, és szerintem nagyszerű CSOK-támogatást, melynek eredményessége és pozitív hatásai, a kapcsolódó családpolitikai intézkedésekkel együtt, vitathatatlanok.

Hány potenciálisan megvásárolható lakásról van szó Budafok-Tétényben?

Budafok-Tétény önkormányzata jelenleg 483 lakást ad bérbe. 408 esetben e bérleti jogviszony szociális típusú támogatást is jelent. A bérleti díjak a lakás komfortfokozata és a bérlő családok jövedelmi helyzete alapján 164 és 1500 Ft között van havonta, négyzetméterenként. Általánosságban elmondható, hogy a fenntartási költségek csak a legmagasabb bérleti díj kategóriában térülnek meg. 75 ilyen lakásunk van. Ezek a piaci bérleti díjú lakások. A többi esetben a kerületi lakók teljes közösségének pénzéből támogatjuk az önkormányzati lakásban élőket. Ennek akkor van értelme, ha a lakbérben megjelenő támogatás az utcára kerüléstől óvja meg őket. Ilyen esetben alkalmazunk szociális alapú bérleti díjat. 

A másik lakásgazdálkodási cél, hogy teremtsünk esélyt családoknak a saját otthon megteremtésére azáltal, hogy egy kedvezményes bérleti díj mellett, lehetőségük van előtakarékoskodni. Ők valamivel többet, költség alapú bérleti díjat fizetnek, a szerződésük pedig mindig határozott időre szól.

Ha ezeket a lakásokat eladnánk, akkor elméletileg csökkennének a kiadásaink, de közben egy fontos szociálpolitikai eszközt veszítenénk. Ráadásul a lakbértámogatás megszűnésével „megtakarított” forrásokat biztosan vissza kellene juttatnunk más formában, például közműdíj-támogatásként, vagy egyéb segélyként az érintetteknek.

Hogyan érintené az önkormányzat vagyonát, ha elfogadnák a törvényt?

Felborulna a teljes lakásgazdálkodásunk, ami egyébként az önkormányzatok törvényi kötelezettsége.

Milyen nagyságrendekről van szó?

Becslésem szerint a lakások teljes körű értékesítése a törvényben meghatározott feltételekkel, nagyságrendileg 15 milliárdos vagyonvesztést jelentene önkormányzatunknak.

Ráadásul a tervezet olyan ingatlanokra is vonatkozik, amit hosszabb távon nem akarunk fenntartani lakásként. A lerobbant, bontandó lakások helyére újat szeretnénk építeni, a lakók másik lakásba költöztetése után. De ez egy hosszadalmas, évekig tartó folyamat. Az ilyen lakásokat jelenlegi állapotukban eladni nem tisztességes, mert a benne lakók nem lesznek képesek rendbe hozni, mi pedig nem tudnánk újakat építeni a helyükön.

Lennének olyan módosítási javaslatai, amivel akár támogatná is a törvényt?

Javaslataimat már elküldtem Böröcz képviselő úrnak, köszönöm, hogy erre lehetőséget kaptam. Ettől függetlenül a legfontosabb egy széleskörű felmérés és egyeztetés lenne az önkormányzatok bevonásával, hiszen szinte minden önkormányzatnak vannak speciális problémái. 

Most a következő javaslatokat tettem:

  1. Mindenképpen minimalizálni kell a kedvezménnyel való visszaélés lehetőségét. Erre a célra például megoldás lehet, ha a törvény hatálya alól kivonják a határozott időre kötött bérleti szerződéssel érintett lakásokat.
  1. Kormányzati szinten kell dönteni az elesettek támogatásának és a családtámogatás céljainak határvonaláról.  A családok lehetőségeit csak óvatosan szabad bővíteni. A magántulajdon felelősséggel és terhekkel is jár.
  1. Véleményem szerint időszerű egy szolgálati lakásprogram beindítása is. A szolgálati lakások státuszának rendezésével, az önkormányzatoknak erre a célra biztosított támogatással, ösztönző eszközökkel szintet lehetne lépni a közalkalmazotti, köztisztviselői, pedagógus egészségügyi, szociális ágazati vagy rendvédelmi életpálya modellben is. 
  1. A jelenlegi javaslaton belül is biztosítani kellene a tulajdonos önkormányzatoknak a mérlegelés lehetőségét. A helyi lakásállományban most is vannak olyan elemek, melyeket szívesen értékesítenénk. Ilyenek például a nagyobb társasházakban levő, kisebbségi tulajdonaink.
  1. Mindenképpen meg kell teremteni azon bérlők lakásvásárlási lehetőségét, akiket igazságtalanul zártak ki a 90-es években a bentlakó bérlőkre vonatkozó kedvezményes lehetőségből.

Olvasta már?