Tovább harcol az önkormányzat az elhanyagolt patak karbantartásáért

by gaalt994

A mederkotrás szerepe elsődleges az árvízvédelem szempontjából, viszont az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek kizárólag a meder tisztítását, a mederszűkítő tárgyak eltávolítást tartja szükségesnek a területen. Az önkormányzat saját hatáskörében, valamint az érintett településekkel összefogva is folytatja a küzdelmet a patak ügyének rendezése és a lakosság védelme érdekében.

A legutóbbi testületi ülésen a képviselők a Hosszúréti-patak kapcsán tárgyaltak arról, hogy a lakosság védelme és az árvízkárok csökkentése érdekében szükséges a patak által érintett települések összefogásának további támogatása, valamint, hogy közösen pályázatot nyújtanak be a vízjogi létesítési engedélyezési terv kidolgozásához szükséges pénzeszközök elnyerésére – közli az önkormányzat hivatalos honlapja.

A Hosszúréti-patak kérdése egész Rózsavölgyet, azaz közel ezer háztartást érint és veszélyeztet a patak kiöntésekor, ezért mielőbbi rendezése érdekében a városvezetés mindent elkövet. Az érintett településekkel folytatott együttműködésen túl a patak üzemeltetőjét, a Fővárosi Csatornázási Művek vezetőségét is több ízben kérte számon az eddig megtett vagy elmaradt intézkedések kapcsán.

Az FCSM kötelezettsége ugyanis a védekezésben kiemelt fontosságú patakmeder karbantartása, kezelése, annak átfogó tisztítására azonban az elmúlt közel 10 évben nem kerítettek sort. A mederkotrás hiánya így jelentős mennyiségű iszaplerakódáshoz vezetett, ami nagyobb vízhozam esetén okozhatja a víz kilépését a mederből.

Nyáron, az alacsonyabb vízhozamkor rendre elgazosodik a meder, és sajnos az illegális hulladéklerakás is megjelent a területen, így a szerves hulladék bomlásakor elviselhetetlen bűzt éreznek az ott élők. Ráadásul mindez a rágcsálóknak is kedvez, így több lakossági panasz is árulkodik azok elszaporodásáról.

Az önkormányzat legutóbbi levelében ezekre a problémákra világított ismételten rá, és kérte az azonnali szükséges intézkedések megtételét. Az FCSM válaszában a kaszálást és a medret szűkítő műtárgyak, bedőlt tuskók, uszadékok eltávolítását kilátásba helyezte, a kotrást továbbra sem tartja szükségesnek. A patkány és egyéb rágcsálók irtására nem reagált levelében.

Karsay Ferenc polgármester kérdésünkre jelezte, nem hagyja annyiban a dolgot; az itt élők védelme, lakókörnyezete és a hely természeti értékeinek megóvása érdekében az önkormányzat további lépéseket fontolgat a Hosszúréti-patak ügyének rendezésére. Addig is kérik, hogy amennyiben a lakóknak panaszuk van a patak és közvetlen környezete kapcsán, jelezzék azt közvetlenül az üzemeltetőnek az ugyfelszolgalat@fcsm.hu email címre írva vagy a 06 80 / 455-000 zöldszámot tárcsázva.

Olvasta már?